• Måndag - Fredag 10-18
  • Lördag 10-15

Bästa kund

Den 25 maj 2018 kom en ny dataskyddslag i hela EU, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) – eller på svenska – Dataskyddsförordningen. Vi vill upplysa dig som kund hos oss vilken typ av information som sparas i vårt system.

Legitimerade Optiker är enligt Patientdatalagen skyldiga att föra journal och spara alla synundersökningar. Dina uppgifter såsom namn, personnummer, undersökningsresultat och kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer) finns tryggt förvarade i vårt journalsystem, och lagras där i minst 10 år efter senaste anteckningen. Patientdatalagen är överordnad Dataskyddsförordningen.

Om du förekommer i vårt journalsystem ingår du också i den hälsorutin vi använder för att skicka återkallelser för ny synundersökning. Vi använder även samma register för att skicka ut nyhetsbrev och eventinbjudningar. Dessa nyhetsbrev och kallelser skickas ut via post, e-post till angiven e-postadress, eller sms till angivet mobilnummer högst tre gånger per år.

I varje mailutskick från Benckert Optik finns information om hur du enkelt kan avregistrera dig från framtida utskick.

Med vänlig hälsning
Marie Larsson

Butikschef, Dataskyddsombud
Benckert Optik

Om du vill veta vilka uppgifter vi har sparat om just dig går det naturligtvis bra. Även om du önskar avsäga dig framtida återkallelser och/eller nyhetsbrev. Kontakta då butiken på telefon 08-644 64 50 eller e-post info@benckertoptik.se

Boka tid