• Måndag - Fredag 10-18

Nattlinser

Vad är nattlinser?

Nattlinsen är en stabil lins som korrigerar din närsynthet medan du sover, så att du har skarp syn hela dagen utan vare sig glasögon eller kontaktlinser.

Var betyder ortokeratologi?

Betydelsen av ordet ortokeratologi finns i ordets beståndsdelar: orto = riktig eller rak, kerato = som har med hornhinnan att göra, logi = läran om

Hur fungerar nattlinser?

Nattlinsen är perfekt utformad efter ditt öga och utnyttjar hornhinnans elasticitet. Medan du sover omformar linsen hornhinnans yttersta lager. Syftet med omformningen är att ge optimal synskärpa. När du stiger upp plockar du ut linserna och har då skarp och bra syn hela dagen utan vare sig glasögon eller kontaktlinser.

Hur länge varar effekten av nattlinserna?

Om du använder linserna varje natt får du full effekt av linserna och den varar i minst 16 timmar. I många fall kan man få full effekt i upp till 48 timmar. Till skillnad från lasikoperation är denna metod reversibel. Det betyder att så snart du slutar använda linserna får du tillbaka ditt synfel inom några dagar.

Vem kan använda nattlinser?

Nattlinser kan användas av personer med mild till måttlig närsynthet (upp till -4,50 D) och litet till måttligt brytningsfel (upp till -2,50 D). Nattlinser kan användas av barn ned till 10 år. Nattlinser kan bara användas om man har friska ögon. Kontakta alltid en kontaktlinsoptiker för att kontrollera om dina ögon lämpar sig för nattlinser.
Hur lång tid tar det innan jag kan se tydligt utan glasögon eller kontaktlinser?

Redan efter första natten kommer du att märka en tydlig skillnad i din syn. Hur lång tid det tar innan synen är stabil och skarp beror på användarens ålder och synfel.

Närsynthet

Flera studier visar att användning av nattlinser kan bromsa utvecklingen av närsynthet, Myopikontroll. Det innebär att ett barn på 12 år med ca -1,00 D som börjar använda glasögon eller vanliga kontaktlinser kommer som vuxen att behöva en styrka på -3,00 D till -4,00 D medan en 12-åring med -1,00 D som börjar använda nattlinser i regel behöver ca -2,00 D i styrka som vuxen.

Hur länge har det funnits nattlinser?

I USA har man använt ortokeratologiska kontaktlinser i ungefär 20 år, fast metoden togs fram redan på 60-talet.

Boka tid

Text från EnsEyes.com
Där finns ännu mer information om Nattlinser.

Boka tid